Agriculture Department,

Uttar Pradesh

Pardarshi Kisan Seva Yojna,

Kisan ka Adhikar Kisan ke Dwaar

CUG List

S.No Name Designation Section Name
CUG Number
1 Shri Surya Pratap Shahi Hon'ble Agriculture Minister Agriculture
2 Shri Lakhan Singh Rajupat Hon'ble State Minister Agriculture Agriculture
3 Dr. Devesh Chaturvedi Principal Secretary Agriculture Agriculture
4 - Special Secretary Agriculture 9927604170
5 Shri Brijraj Singh Yadav Special Secretary Agriculture
6 Mrs. Mamta Yadav Special Secretary Agriculture 9451308371
7 Shri Brij Nandan Lal Special Secretary Agriculture 9454412471
8 - Joint Secretary Agriculture 9454413708
9 Dr. Ramchandra Shukl Under Secretary Agriculture, Section-3
10 Shri Virendra Kumar Under Secretary Agriculture Section -5 9454412229
11 Shri Radheshyam Under Secretary Agriculture Section-2/6 9454413235
12 Shri Yatrindra Kumar Under Secretary Agriculture 9454414105
13 Shri Sheetla Prasad Section Officer Agriculture Section-1 9454412778
14 Shri Ajit Kumar Section Officer Agriculture Section -2 9454411772
15 - Section Officer Agriculture, Section-3
16 Shri Laxman Ram Section Officer Agriculture Section-4 9454413650
17 Shri Brijesh Kumar Section Officer Agriculture Section -5 9454412390
18 Shri Amar Chandra Section Officer Agriculture Section -6 9454413893