Agriculture Department,

Uttar Pradesh

Pardarshi Kisan Seva Yojna,

Kisan ka Adhikar Kisan ke Dwaar

CUG List

S.No Name Designation Section Name
CUG Number
1 Shri Surya Pratap Shahi Hon'ble Agriculture Minister Agriculture 8429031501
2 - Hon'ble State Minister Agriculture Agriculture 8429031502
3 - Minister of State for Agriculture Agriculture 8429031503
4 - Agriculture Production Commissioner Agriculture 8429031504
5 Shri Amit Mohan Prasad Principal Secretary Agriculture Agriculture 8429031505
6 - Special Secretary Agriculture 8429031514
7 - Special Secretary Agriculture 8429031515
8 - Special Secretary Agriculture, Section-3 8429031516
9 - Special Secretary - 8429031517
10 - Under Secretary Agriculture 8429031518
11 - Under Secretary Agriculture 8429031519
12 - Under Secretary Agriculture 8429031520
13 Shri Yatrindra Kumar Deputy Secretary Agriculture 8429031521
14 Smt, Manju Lata Singh Deputy Secretary Agriculture Section -2 8429031522
15 Sri shitla Prasad Section Officer Agriculture Section-1 8429031523
16 Shri har Govind Singhj Section Officer Agriculture Section -2 8429031524
17 Sri Amar Chandra Section Officer Agriculture Section-4 8429031525